گروه صنعتی دانش بنیان تاکستان صنعت غرب از ابتدای تاسیس سال 1387 تا کنون در دو حوزه پلمیر و سوخت های زیستی
پیشرفته فعالیت داشته و از سال 1397 بصورت حرفه ای وارد بازار تولید سوخت های پیشرفته شده است .
در گروه فناوری های نوین گروه صنعتی تاک تیک موفق گردید در حوزه های بیو تکنولوژی و تولید مکمل های بیولوژیک سوخت
بنزین،شوینده بیولوژیک موتور،مکمل روغن موتور،شیشه شور و همچنین در حوزه کشت و صنعت دانه های روغنی در کشور برای
اولین بار در کشور به انجام برساند و شعبه دوم شرکت خود را در کشور ترکیه تاسیس کند

شرکت تاکستان صنعت غرب توانسته فعالیت خود را از سال 1396 در این حوزه آغاز کند و همچنین تیم D&R تاک تیک در حال
مطالعه جهت تولید محصوالت دیگری از دسته محصوالت زیستی میباشد، از افتخارات این مجموعه صادرات محصوالت زیستی به
کشور های منطقه و مطالعه و بازاریابی جهت بازار های اروپایی و کشور های حوزه خلیج فارس می باشد ، امیدواریم در این عرصه
خدمتگذاری کوچک برای ایرانی عزیز و سر افراز باشیم .گروه صنعتی تاک تیک با ارتباط نزدیک با چندین شرکت در داخل و
خارج کشور تالش دارد تا جدید ترین تکنولوژی های حال حاضر این صنایع را در سبد مصرفی بازار بگنجاند. با امید نیک روزی
برای شما مصرف کننده ی عزیز امید واریم که خدمات این مجموعه بتواند جواب گوی نیاز شما باشد و شما دوست عزیز نیز با
ارسال نظرات سازنده ی خود به آدرس اینترنتی و یا تماس با شرکت ما را در این راه یاری دهید